υπηρεσίες


1/ Δημιουργία ολοκληρωμένης διαφημιστικής καμπάνιας
∞ Στρατηγική
∞ Σχεδιασμός Καμπάνιας (Συμπ. Media Planning)
∞ Υλοποίηση (Υπηρεσίες φωτογράφησης, δημιουργία και επιμέλεια εντύπων, τηλεοπτικά/ραδιοφωνικά σποτ)

2/ Ανάλυση του σήματος, Καθορισμός τοποθέτησης στην αγορά (Ανάλυση & Έρευνα στοιχείων αγοράς)

3/ Κατασκευή Ιστοσελίδων
∞ Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδων
∞ Σχεδιασμός & Κατασκευή Ηλεκτρονικών Καταστημάτων